မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ် (CBCM) နှင့် ကရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအသင်း (KMSS) တို့၏ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ကာကွယ်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ဆောင်ရွက်

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုသည် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ် လျှက်ရှိပါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုများအား လျှော့ချတားဆီးနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများ အဖွဲ့ချုပ် (CBCM) နှင့် ကရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအသင်း (KMSS) တို့သည် အသင်းတော်၏ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီတစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းကာ ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ကက်သလစ်အသင်းတော်၏ ကျယ်ပြန့်ပြီး အဖက်ဖက်မှချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်သော ကွန်ယက်နှင့် အရင်းအမြစ်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ် (CBCM) နှင့် ကရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအသင်း (KMSS) တို့သည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အစိုးရဌာနများ၊ ဒေသခံအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများတို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းကာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သော ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေး အသိပညာပေးခြင်း၊ လက်ဆေးဘေစင်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး ကဏ္ဍမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ကွာရတင်းစင်တာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအား ရှေ့တန်းမှ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလုပ်ဆောင်ပေးသောသူများ(ရှေ့တန်းမှ တိုက်ပွဲဝင်နေသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအပါအဝင်) လုံခြုံရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် အလိုအပ်ဆုံးသောသူများအတွက် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးများပံ့ပိုး ပေးခြင်းများကို ဝေးလံခေါင်ပါးသောဒေသများအထိ လျှင်မြန် ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လနှင့် အောက်တိုဘာလ ကာလများတွင် ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ် (CBCM) နှင့် ကရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအသင်း (KMSS) တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် (၁၄) ခု၊ မြို့နယ်ပေါင်း (၁၉၁) မြို့နယ်၊ ကျေးရွာပေါင်း (၁,၈၇၇) ကျေးရွာများတွင် နေထိုင်ကြသောလူဦးရေစုစုပေါင်း ၁,၇၁၅,၂၅၄ ဦး (အမျိုးသား ၈၀၈,၅၁၅ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၉၀၆,၇၉၃ ဦး) တို့အား ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာရှိသော အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတို့၏ ပူးပေါင်းမှု၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကြောင့်လည်း ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အရှိန်မြှင့်ကာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့် ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် (၁၄) ခုနှင့် နေပြည်တော် ကောင်စီဒေသများရှိ အစိုးရဌာနများမှလည်း ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါအား ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ကာကွယ်နိုင်ရန် ကြီးမားသော ကူညီထောက်ပံ့မှုများပေးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများ အဖွဲ့ချုပ် (CBCM) နှင့် ကရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအသင်း (KMSS) တို့သည် တိုင်းရင်းသား ဒေသခံအာဏာပို င်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများရရှိပြီး ၎င်းတို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ၎င်းတို့၏ဒေသအတွင်းရှိ ကွာရာတင်းစင်တာများမှ ပြည်သူများအား ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေး အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest News

21-01-21

မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ် (CBCM) နှင့် ကရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအသင်း (KMSS) တို့၏ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ကာကွယ်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များ

Read More
28-12-20

CBCM KMSS COVID 19 Response Video Clips

Read More
15-12-20

CBCM and KMSS COVID-19 Response Efforts

Read More